קהילה חינוכית - ראש העין

בית ספר אהל שרה, ראש העין 

בי"ס יסודי תורני-מוסיקלי לבנות,

כיתות א- ו